Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

W przedszkolu prowadzone są następujące centralne rejestry kancelaryjne:

 1.  Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Przedszkola
 2.  Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 3.  Rejestr zastępstw nauczycieli
 4.  Protokoły Rady Pedagogicznej
 5.  Ewidencja akt osobowych
 6.  Rejestr przyjętych dzieci
 7.  Ewidencja korespondencji
 8.  Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych 
 9.  Rejestr zwolnień lekarskich
10. Rejestr wypadków
11.  Rejestr urlopów
12. Rejestr faktur
13. Rejestr umów  i zamówień
14. Rejestr wydawanych znaczków pocztowych
15. Ewidencja biletów jednorazowych ZTM


Wprowadził BZMW/ext.APrzegalinska 2013-04-16
Aktualizujący bzmw/ext.aprzegalinska 2014-10-22
Zatwierdzający bzmw/ext.mchaber 2014-10-22
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-10-22
Wersja standardowa