Przedszkole nr 109
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 109 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 


Zasady


Nasze standardy w pracy z dziećmi

1. Dziecko decyduje, co je i ile je. Ma prawo do wyboru produktów. Ma stały dostęp do wody i jeżeli jest głodne może dostać jedzenie poza stałymi godzinami posiłków. Nie zmuszamy dzieci do jedzenia. Śniadania dzieci mają podane w formie mini szwedzkiego bufetu. Jest do wyboru białe i ciemne pieczywo, nabiał, wędlina, warzywa, płatki, mleko. Dzieci same komponują sobie kanapki, same wybierają rodzaj płatków, na jakie mają ochotę. Młodsze dzieci korzystają z pomocy nauczycielek w przygotowaniu kanapek, natomiast dzieci starsze starają się robić to samodzielnie. Obiad jest podzielony na dwie tury: najpierw podajemy dzieciom drugie danie, które kończy się deserem.
Po dwóch godzinach - podawana jest zupa oraz kanapki. Do każdego posiłku jest dodawany owoc lub warzywa. Zależy nam, by dzieci poznały zasady zdrowego odżywiania się i by przygotowane dla nich posiłki były w pełni wartościowe i przystosowane do potrzeb małego człowieka. 

2. Stwarzamy dziecku różnorodne formy odpoczynku z zachowaniem prawa dziecka do wyboru jego formy. Po obiedzie, we wszystkich grupach, prowadzone są zajęcia wyciszające, a w grupie 3-latków
i 4-latków dzieci korzystają ze sjesty poobiedniej z możliwością snu. To czas relaksu przy łagodnej muzyce i słuchaniu opowiadań do poduszki. Jeśli dziecko nie ma ochoty na spanie, to nie śpi, przegląda wtedy książki, słucha opowiadań bądź muzyki
i odpoczywa.

3. Dziecko, które ma potrzebę fizjologiczną nie musi pytać o zgodę na wyjście do toalety i spełnia potrzebę bez przeszkód.
Dziecko ma prawo do pomocy, ale nie do wyręczania, intymności, spokoju, czystości. 

4. Rodzic może uczestniczyć w codziennym życiu przedszkola według określonych zasad. 

5. Stwarzamy warunki, aby każde dziecko mogło zaadoptować się 
w przedszkolu w takim czasie, w jakim tego potrzebuje – między innymi przez zajęcia adaptacyjne od maja do czerwca oraz w ostatnie dni sierpnia.

6. Dbamy o to, aby każdego dnia dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu (latem dwa razy dziennie przed i po południu, zimą – przed południem). Wyjście na spacer to czas nie tylko relaksu, gier, sztafet, zabaw zespołowych czy swobodnych w naszym ogrodzie przedszkolnym, ale również czas budzenia zainteresowań badawczych. Obserwujemy pory roku, zjawiska atmosferyczne, drzewa, rośliny, napotkane zwierzęta, ludzi, samochody, domy. Obserwujemy, porównujemy, szukamy różnic lub podobieństw, opisujemy, badamy. Budzimy ciekawość i zachwyt otaczającym
nas światem. 

Dzieci biorą udział w całodziennych wycieczkach, podczas których nie tylko przebywają na powietrzu, ale także poszerzają wiedzę
na różne tematy.


Dla dzieci z najstarszej grupy organizujemy kilkudniowy wyjazd zwany „Zielonym przedszkolem”.


Programy i metody


Oferta programowa Przedszkola „Ludeczkowo” uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy - zakłada jak najlepsze przygotowanie dzieci
do edukacji szkolnej. Proces ten trwa przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu, rozpoczynamy go już w grupie trzylatków.

Nauka przez zabawę
We wszystkich grupach nauczycielki realizują z dziećmi programy dydaktyczno – wychowawcze dla przedszkoli napisane w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Podstawa programowa jest realizowana przez cały dzień.

Staramy się tak pracować z dziećmi, aby były przygotowane
do podjęcia obowiązku szkolnego i potrafiły odnaleźć się w naszym dość złożonym i wymagającym świecie. Zajęcia prowadzone są
w formie zabawy, najbardziej charakterystycznej dla dziecka działalności i najbliższej mu, dzięki temu łatwiej wyzwalamy spontaniczną radość dziecięcą, zwracamy uwagę na rozwijanie twórczego myślenia, empatii i samodzielności.

Zabawa w odkrywanie dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom przez cały czas. Badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne.
Zajęcia te prowadzimy w oparciu
o autorskie programy min. prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej  „Dziecięca matematyka”.  Program edukacji matematycznej skupia się wokół takiej tematyki jak:

• Orientacja przestrzenna, która sprawia, że dzieci dobrze orientują się w przestrzeni i swobodnie rozmawiają o znajdujących się wokół przedmiotach.

• Rytmy, które kształtują u dzieci umiejętność skupiania się
i korzystania z pewnych prawidłowości.

• Kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania
i odejmowania, które to obejmuje początkowo liczenie konkretnych przedmiotów, następnie liczenie na palcach i na końcu w pamięci.

• Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, którego celem jest przygotowanie dziecka do zrozumienia pojęcia liczby naturalnej. 

• Rozwijanie umiejętności mierzenia długości, które przydaje się
nie tylko w dalszej nauce w szkole, ale również w życiu codziennym. 

• Klasyfikacja, czyli wprowadzanie dzieci w świat zadań o zbiorach
i ich elementach. 

• Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, które stanowi dalsze doskonalenie umiejętności liczenia. 

• Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, które poza działaniami związanymi z czynnością ważenia, rozwijają u dzieci te czynności umysłowe, które potrzebne są do rozwiązywania zadań. 

• Mierzenie płynów, dzięki doświadczeniom dzieci lepiej rozumieją sens mierzenia, wiedzą że po przelaniu płynu (na przykład wody)
z jednego pojemnika do drugiego (innego), płynu jest tyle samo, chociaż wydaje się, że jest jej więcej/mniej.

• Intuicje geometryczne, które kształtują u dzieci pojęcia geometryczne. 

• Konstruowanie gier przez dzieci, które rozwija u dzieci zdolność do wysiłku intelektualnego, sprawia również, że dzieci lepiej radzą sobie z ponoszeniem porażki, hartują odporność emocjonalną.

• Zapisywanie czynności matematycznych, zgodne z możliwościami dzieci stanowi przygotowanie do czynności szkolnych.
Edukację matematyczną dzieci łączymy przede wszystkim
z działaniem, badaniem, doświadczaniem, z samodzielnym wyciąganiem wniosków. Kształtujemy zdolność do intensywnego myślenia, odporność emocjonalną i ćwiczenie określonych umiejętności matematycznych.
Każde dziecko ma możliwość odnoszenia sukcesów.

Stała współpraca z logopedą i psychologiem pozwala nauczycielom dostosować realizowany program do indywidualnych możliwości dziecka. Dlatego też każde dziecko idzie swoja ścieżką, w odpowiednim dla siebie tempie. Efekty są zadziwiające – dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności. 
Założenia programowe realizowane są w przyjaznej dziecku atmosferze.

Nauczyciele wykorzystują wiedzę psychologiczno-pedagogiczną opartą na koncepcjach „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona oraz „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish. Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

Prowadzone zajęcia w oparciu o program „Przyjaciele Zippiego”, który jest profilaktycznym programem wprowadzającym dzieci
w świat emocji, pozwalają dziecku rozpoznawać własne uczucia
i sposoby jak o nich rozmawiać, jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, jak rozwiązywać konflikty, jak zachowywać się w nowych sytuacjach, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych. 

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy również:
- pedagogikę zabawy - zbiór metod, które aktywizują dzieci, skupiają w sobie jednocześnie elementy zabawy i nauki; poprzez zabawę
i aktywne działanie dzieci przeżywają radość, rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nową wiedzę; mają także możliwość wyrażania swoich emocji, wzbogacania własnych doświadczeń, komunikowania się z innymi oraz współdziałania w grupie; taka forma pracy z dziećmi pobudza je do twórczego myślenia i kreatywnego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji. 

- metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, która ma na celu: rozwijanie świadomości własnego ciała, rozwijanie świadomości przestrzeni i orientacji, ćwiczenia jakości ruchu, kształtowanie zdolności tworzenia więzi, stabilności ruchu;

- metodę  gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; cechą charakterystyczną metody ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.

- gimnastykę rytmiczną Carla Orffa, podczas której dzieci poznają akcenty metryczne i wartości rytmiczne za pomocą różnych wyrazów, wierszyków, wyliczanek, powiedzonek itp. ćwiczenia „instrumentując” zarówno własnym ciałem (klaskanie, tupanie, klepanie, pstrykanie etc.) jak i instrumentami perkusyjnymi; 

- Kinezjologię Edukacyjną („gimnastykę mózgu”) dr Paula Dennisona, która jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka,
bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe; wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu;
gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania; 

- czytanie globalne, które naturalnie wprowadza dzieci w świat liter oraz przygotowuje do czytania;

- dramę, która oswaja dzieci z wyrażaniem emocji za pomocą słów, ruchów i gestów oraz przygotowuje do lepszego panowania nad swoim ciałem;

- bajkoterapię, która przez bajkę terapeutyczna pomaga
w samodzielnym i twórczym sposobie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w jakich często stawiane są dzieci. Wymyślane
i tworzone na potrzebę chwili bajki, niejednokrotnie pomagają zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Pozwalają wkroczyć w świat dziecięcych marzeń, zrozumieć się wzajemnie, a potem pomagają
i wdrażają do wspólnego przeżywania smutków i radości bajkowych bohaterów, czując łączącą i jednoczącą ich więź. Konwencja bajki,
w której przedstawiony świat jest na wpół realny, na wpół fantastyczny, tworzy najbliższą rozumieniu dziecka rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój dziecka (rozstanie z rodzicami, ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja), ale również pozwala znaleźć rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami. Bajki terapeutyczne mają duże znaczenie w pokonywaniu sytuacji, które wywołują u dziecka poczucie lęku, niepewności. Pomagają dziecku stać się bardziej otwartym w okazywaniu swoich uczuć, emocji, pomagają zbudować i podnieść poczucie własnej wartości, uczą konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, z jakimi dziecko ma styczność na co dzień.
Uczą i wyzwalają w dziecku pozytywne uczucia, które związane są
z potrzebą miłości, przyjaźni, afirmacji.

- gimnastykę buzi i języka, która systematycznie prowadzona przynosi dzieciom korzyści w postaci dobrze rozwiniętego aparatu mowy i znacznie ułatwia pracę podczas korygowania wad wymowy;

-  gimnastykę, która w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój dzieci, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy.
Zajęcia z gimnastyki zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości dzieci, podporządkowujemy właściwościom rozwijającego się organizmu. Prowadzone są one w atrakcyjny sposób,
z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych.
Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy jak woreczki, obręcze, szarfy czy piłki.
Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają bądź korygują wady postawy takie jak skolioza, płaskostopie, plecy okrągłe. Jednocześnie modelują poprawną sylwetkę, wzmacniają mięśnie posturalne, poprawiają równowagę, koordynację, refleks,
a także uczą koncentracji i pracy w grupie.

W naszym przedszkolu nie tylko kształtujemy motorykę dzieci, wyposażamy je w nowe umiejętności, uczymy nowych ćwiczeń
i zabaw, przede wszystkim rozwijamy u dzieci właściwe nawyki
i pozytywną postawę wobec ruchu i ćwiczeń.

     

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

 

 Rytmika      - zajęcia 2 razy w tygodniu


Język angielski      -
zajęcia 2 razy w tygodniu


Gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia 2 razy w tygodniu


LABOLO doświadczanie i eksperymentowanie -
zajęcia raz w miesiącu  

 

Spotkania z kulturą: - teatrzyki raz w miesiącu   

                                   - koncerty muzyczne raz w miesiącu   
 
 
Wprowadził Przegalińska Aleksandra (Przedszkole nr 109) 15-04-2013
Aktualizujący Przegalińska Aleksandra (Przedszkole nr 109) 22-02-2022
Zatwierdzający Patoka-Szurawska Beata 22-02-2022
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-02-2022
Liczba odwiedzin: 1623