Kanał Wyżej
Struktura organizacyjna

 
     Dyrektor Przedszkola

  
       ↙           ↓               ↘   
 
º  Rada Pedagogiczna ºKierownik administracyjno- ºABI

         
   ↙            gospodarczy


                                   
(10 nauczycieli w 6 oddziałach)               ↓
                                                                    ↘    

º logopeda                               º sekretarka       º personel obsługi
 

º psycholog                                                ◊ 2 pomoce nauczyciela
 

º nauczyciel religii                                                       ◊ 6 woźnych oddziałowych
 

º nauczyciel jęz. angielskiego                                            ◊ 1 kucharka
 

º nauczyciel tańca                                       ◊ 2 pomoce kucharki
 

º nauczyciel rytmiki                               ◊ 2 robotników do prac ciężkich
 
        oraz Rada Rodziców (przedstawiciele każdej z grup)
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Struktura organizacyjna

Wersja standardowa