Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny


Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" jest placówką oświatowo-wychowawczą
o charakterze publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a w nim Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz.


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.
Przedszkole działa na podstawie:


 

1.     Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.


 


2.     Ustawa Prawo Oświatowe


 


3.     Aktu Założycielskiego Przedszkola na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 zmiany nazwy Przedszkola nr 109 w Warszawie, pl. D. Henkla 2 na: „Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” w Warszawie, pl. D. Henkla 2”.


 


4.     Statutu Przedszkola nr 109 "Ludeczkowo".


 


Wprowadził BZMW/ext.APrzegalinska 2013-04-15
Aktualizujący bzmw/ext.aprzegalinska 2020-09-22
Zatwierdzający bzmw/ext.bpatoka 2020-09-22
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-22
Wersja standardowa