Kanał Wyżej
Status prawny

Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo" jest placówką oświatowo-wychowawczą
o charakterze publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a w nim Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz.


 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.


Przedszkole działa na podstawie:


1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.


2.     Aktu Założycielskiego Przedszkola na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 zmiany nazwy Przedszkola nr 109 w Warszawie, pl. D. Henkla 2 na: „Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo” w Warszawie, pl. D. Henkla 2”.
3.     Statutu Przedszkola nr 109 "Ludeczkowo".

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa